สำเร็จลุล่วงไปแล้วด้วยดีสำหรับงาน Move For The Sun (เมื่อพระอาทิตย์ส่องสว่างขึ้นอีกครั้ง)

ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Muzik Move ,บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, JOOX และ สิงห์อาสา เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมและดินถล่ม
ณ สยามพารากอน ชั้น M บริเวณ The Jewel

ทั้งนี้ได้รับยอดเงินบริจาคจากการขายของที่ระลึกและฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายมิวซิกมูฟฯ รวมทั้งสิ้น 102,761.25 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคผ่านสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

ขอบพระคุณทุกๆน้ำใจ ที่ร่วมบริจาคเงินในวันนี้ด้วยนะครับ

#MoveForTheSun #PrayForJapan