การให้ไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อเช้าวันนี้ คุณต่อย – ณัยณพ ภิรมย์ภักดี EXECUTIVE FINANCE ANALYST บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ วง Prem ตัวแทนศิลปิน Muzik Move ได้มาเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคเลือด ที่สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อและช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ต้องการเลือด มาร่วมเป็นผู้ให้เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับกันเยอะๆนะครับ เพราะเลือดยังคงเป็น

ที่ต้องการอีกมากมาย #muzikmove